Fréttir / 18. janúar 2002

Lyfjaverð í 6 apótekum 1998-2000


SÍBS leggur áherslu á að þjóna sem best félagsmönnum aðildarfélaga samtakanna. Eitt af því sem skiptir sjúklinga miklu máli er lyfjaverð. SÍBS lét því vinna könnun á lyfjaávísunum nokkurra apóteka á landinu árin 1998-2000.

AÐFERÐAFRÆÐI

Fjöldi lyfjaávísana sem skoðaðar voru var tæp 140 þúsund. Sjúklingahóparnir sem skoðaðir voru voru börn, aldraðir, öryrkjar og aðrir. Skoðaður var meðalkostnaður sjúklings á hverja lyfjaávísun fyrir árin 1998, 1999 og 2000 og prósentubreyting á meðalkostnaði sjúklings fyrri hverja lyfjaávísun milli ára þ.e.a.s. 1998-1999 og 1999-2000. Þannig fékkst skýr samanburður á hópunum (sjá meðfylgjandi töflur).

 

Einnig var skoðuð hlutdeild TR á hverja lyfjaávísun (í prósentum) á árunum 1998, 1999 og 2000 og prósentubreyting á hlutdeild TR fyrir hverja lyfjaávísun hjá hverjum sjúklingi milli ára þ.e.a.s. 1998-1999 og 1999-2000.

 

NOKKRAR ÁHUGAVERÐAR NIÐURSTÖÐUR

1. Meðalhlutdeild Tryggingastofnunar á hverja lyfjaávísun minnkar milli ára, mest hjá “öðrum” þ.e. hjá þeim sem ekki eru öryrkjar eða ellilífeyrisþegar (sjá mynd a).

 

2. Á mynd a kemur einnig fram að hlutdeild TR í lyfjaávísunum barna er lítil.  Barnafjölskyldur bera háan lyfjakostnað.

 

3. Greiðsluþátttaka sjúklinga hefur aukist vegna breytinga á reglugerðum um greiðslu sjúklinga og TR í lyfjum (sjá myndir b og c).

Aldraðir bera hlutfallslega mestu prósentuhækkun en álag á þá í krónum talið vegur þungt í ljósi þess að sá hópur ásamt öryrkjum notar margar tegundir lyfja.  Sem dæmi má nefna að öryrki er keypti lyf fyrir 16.000 kr. er dugði í 45 daga þ.e. fyrir tæpar 130.000 kr. á ári, fékk aðeins rúmar 50.000 kr. í endurgreiðslu frá TR  Öryrkinn greiddi því að meðaltali  6.000  kr. á mánuði úr eigin vasa fyrir lyfin. Hækkun í krónum á hverja lyfjaávísun er því umtalsverð í útgjöldum þeirra sem nota margar tegundir lyfja (sjá mynd d).

 

4. TR gæti komið þeim öldruðum og öryrkjum er mest þurfa á aðstoð að halda til hjálpar.

 

5. Breyting á verðlagi lyfja hefur fyrst og fremst áhrif á greiðslur þeirra sem hafa háa greiðsluþáttöku þ.e. “aðrir” því þak á greiðsluþátttöku t.d. aldraðra er það lágt.  Þó ber að geta þess að þvagræsilyf og blóðþrýstingslækkandi lyf voru mörg hver undir þaki aldraðra.  TR ber mestan kostnað af hækkun á verðlagi.

 

6. Apótek hafa átt í samkeppni og því gefið afslætti af hlutdeild sjúklinga. Afslættir hafa þó farið minnkandi m.a. vegna breyttrar greiðslutilhögunar TR.

 

a)  Meðaltalshlutdeild TR á hverja lyfjaávísun milli ára

 

Sjúklingahópur

1998

( % )

1999

( % )

2000

( % )

Börn

25,0

34,2

27,9

Aldraðir

78,6

77,4

74,7

Öryrkjar

79,4

79,0

77,9

Aðrir

53,0

51,2

44,1

Allir

61,5

60,2

57,3

 

 

b)  Prósentubreyting á hlutdeild TR milli ára

 

Sjúklingahópur

1998-1999

( % )

1999-2000

( % )

Börn

36,6

-18,2

Aldraðir

-1,6

-3,5

Öryrkjar

-0,5

-1,4

Aðrir

-3,5

-13,9

Allir

-2,0

-5,0

 

 

c)  Meðaltalskostnaður á hverja lyfjaávísun ýmissa sjúklingahópa milli ára

 

Sjúklingahópur

1998

( kr )

1999

( kr )

2000

( kr )

Börn

767

904

1.237

Aldraðir

676

663

889

Öryrkjar

926

707

1.063

Aðrir

1.599

1.746

2.161

Allir

1.284

1.356

1.671

 

 

 

d)       Prósentubreyting meðaltalskostnaðar á hverja lyfjaávísun ýmissa sjúklingahópa milli ára

 

Sjúklingahópur

1998-1999

( % )

1999-2000

( % )

Börn

17,9

36,8

Aldraðir

-2,0

34,0

Öryrkjar

-23,7

50,4

Aðrir

9,2

23,7

Allir

5,5

23,3

 

Hér að framan hefur aðeins verið birtur lítill útdráttur úr könnun á þróun lyfjaverðs. Þeir sem vilja kynna sér könnuninna nánar geta haft samband við Helga Hróðmarsson félagsmálafulltrúa SÍBS og fengið hana senda.

 

18/1 2002

HH

 

Nýtt á vefnum