SÍBS Verslun 

 

Býður upp á fjölbreytt úrval af stoð- og heilsuvörum 

Skoða nánar

Fræðslumyndbönd

Í þessari fræðslumynd útskýra læknar og hjúkrunarfræðingar hvað kæfisvefn er og hvernig hægt er að meðhöndla ástandið. Nokkrir íslenskir einstaklingar segja frá reynslu sinni af því að vera með kæfisvefn og hvernig þeir hafa tekist á við hann. Þá er greint frá viðamikilli langtímarannsókn á kæfisvefni sem nýlega hófst undir stjórn prófessor Þórarins Gíslasonar á lungnadeild LHS í samvinnu við Íslenska erfðagreiningu og sérfræðinga á þessu sviði í Bandaríkjunum.

Umsjón: Páll Kristinn Pálsson, framleiðandi er Ax ehf. fyrir Vífil, félag einstaklinga með svefnháðar öndunartruflanir/kæfisvefn.

Þrátt fyrir góðan árangur í forvörnum og meðferð eru hjarta- og æðasjúkdómar enn helsta dánarorsök Íslendinga. Þessir sjúkdómar geta verið af ýmsum toga en algengastur er kransæðasjúkdómur. Í nýrri íslenskri fræðslumynd útskýra læknar orsakir og einkenni sjúkdómsins, helstu meðferðarúrræði og sjúklingar segja frá reynslu sinni af því að fá kransæðastíflu.

Dagskrárgerð: Páll Kristinn Pálsson og Aðalgeir Vignir Gestsson. Framleiðandi: Epos kvikmyndagerð fyrir Hjartaheill.


Þótt góður árangur hafi náðst í baráttunni gegn reykingum búa þúsundir Íslendinga og fjölskyldur þeirra við skaðlegar afleiðingar þeirra. Í þessari nýju heimildarmynd kynnumst við tveimur karlmönnum og tveimur konum á besta aldri, sem öll ánetjuðust reykingum á unglingsárunum og glímt hafa við alvarlega sjúkdóma sem þær ollu og breyttu lífi þeirra á varanlegan hátt.

Dagskrárgerð: Páll Kristinn Pálsson og Aðalgeir Gestur Vignisson. Framleiðandi: Epos kvikmyndagerð fyrir Astma- og ofnæmisfélag Íslands, Hjartaheill, Hjartavernd, Krabbameinsfélag Reykjavíkur og Samtök lungnasjúklinga.

Í þessu fræðslumyndbandi er fjallað um orsakir gáttatifs, einkenni þess og meðferðarúrræði. Hér á landi hafa um 5000 manns greinst með gáttatif og læknar telja að tíðnin eigi eftir að margfaldast á næstu áratugum samfara hækkandi meðalaldri þjóðarinnar og betri meðferðarúrræðum gegn öðrum hjartasjúkdómum. Dagskrárgerð: Páll Kristinn Pálsson og Ólafur Sölvi Pálsson. 
Framleiðandi: Epos kvikmyndagerð fyrir Hjartaheill.

Líffæragjafir hafa verið allnokkuð í umræðunni undanfarin misseri. Í þessari fræðslumynd er fjallað um fyrirkomulag líffæragjafa hér á landi. Læknar og aðrir fagaðilar útskýra hvernig þær ganga fyrir sig og aðstandendur líffæragjafa og líffæraþega greina frá reynslu sinni.

Þessi fræðslumynd er gefin út af Hjartaheill, í samvinnu við AstraZeneca. Myndinni er ætlað að auka skilning fólks á eðli hjarta- og æðasjúkdóma. Hér er fjallað um nauðsyn þess að takast á við aðstæður á raunsæjan og hvetjandi hátt og ávinninginn sem fylgir því að taka upp hollari lífshætti.

Á hverju ári fæðast um 70 börn með hjartagalla á Íslandi. Gallarnir uppgötvast ýmist fyrir eða eftir fæðingu, þeir eru afar mismunandi og misalvarlegir, tæplega helmingur barnanna þarf að gangast undir aðgerð af einhverju tagi sem flestar eru framkvæmdar erlendis.

Í myndinni segja barnahjartalæknar frá þeim miklu framförum sem orðið hafa í greiningu og meðferð hjartagalla og foreldrar segja frá reynslu sinni. Sögð er saga Hildar Pálsdóttur sem talið var að yrði aldrei eldri en tíu ára, en er nú á þrítugsaldri. Umsjón: Páll Kristinn Pálsson og Ólafur Sölvi Pálsson. Framleiðandi: Neistinn – styrktarfélag hjartveikra barna.

Í þessu myndbandi frá SÍBS og Astma- og ofnæmisfélaginu er fjallað um fæðuofnæmi barna. Talið er að um 70 þúsund Íslendingar séu með ofnæmissjúkdóma á borð við astma og fæðuofnæmi. Ofnæmissjúkdómar valda oft skertum lífsgæðum og geta jafnvel verið lífshættulegir. Fæðuofnæmi er sérstaklega algengt hjá börnum.

Algengustu fæðuofnæmishvatar hjá börnum eru mjólk, egg, soja, fiskur, jarðhnetur og hveiti. Einkenni fæðuofnæmis geta verið bjúgur, útbrot og öndunarerfiðleikar auk þess sem það getur aukið exemisútbrot hjá börnum með barnaexem.

 Um 10-20% Íslendinga eiga við langvin bakvandamál að stríða og þeir eru algengasta ástæðan fyrir því að fólk getur ekki stundað vinnu á venjulegan hátt. Þeir eru því dýrir fyrir þjóðarbúið. Orsakir geta verið margvíslegar en í þessu myndbandi er rætt við nokkra einstaklinga sem þjást af langvinnum bakverkjum og eru í meðferð á Reykjalundi.  

Rætt er við Magnús Ólafsson yfirlækni á Reykjalundi um bakverki sem oft eru ósértækir og erfitt að meðhöndla en í um helmingi tilfella er hægt að greina vandann og vinna með hann t.d. ef um brjósklos eða gigt er að ræða. Hreyfing og virkni geta verið besta meðalið er kemur að krónískum verkjum. 

Langvinn lungnateppa (LLT) er samheiti yfir tvo sjúkdóma, lungnaþembu og langvinna berkjubólgu. LLT er nú orðin 6. algengasta dánarorsök á Vesturlöndum og 12. algengasta orsök örorku á Íslandi. Þessi sjúkdómur er meðal fárra sem valda vaxandi dánartíðni og talið er að um 16-18 þúsund Íslendingar þjáist af honum um þessar mundir en einungis hluti þeirra hefur verið greindur með sjúkdóminn. Helsta orsökin er reykingar.

Fræðslumynd SÍBS um afleiðingar heilaskaða vegna ofbeldis er komin á vefinn. Myndin greinir frá þeim hræðilegu og óafturkræfu afleiðingum sem ofbeldi getur haft, og er ætlað að hafa áhrif á hegðun ungs fólks.

Kennurum er einnig heimilt að nota myndina í skólastarfinu.

Tóbaksreykingar eru helsta orsök margra alvarlegra lungnasjúkdóma. Allflestir sem greinast með langvinna lungnateppu og lungnakrabbamein reykja, eða hafa einhvern tíma reykt. Þótt dregið hafi mjög úr reykingum á Íslandi á síðustu árum er staðreyndin samt sem áður sú að dánartíðni og varanleg örorka vegna lungnasjúkdóma af völdum reykinga fer vaxandi vegna þess hve stórir árgangar fyrrverandi og núverandi reykingafólks eru að ná þeim aldri þegar þessir sjúkdómar leggjast á það af fullum þunga.

Tóbaksreykingar eru helsta orsök margra alvarlegra lungnasjúkdóma. Allflestir sem greinast með langvinna lungnateppu og lungnakrabbamein reykja, eða hafa reykt. Þótt dregið hafi úr reykingum á Íslandi er staðreyndin samt sem áður sú að dánartíðni og örorka vegna lungnasjúkdóma af völdum reykinga fer vaxandi. Í þessari nýju íslensku heimildarmynd útskýra læknar eðli lungnasjúkdóma af völdum reykinga og sjúklingar segja frá glímu sinni við þá.

Dagskrárgerð: Páll Kristinn Pálsson og Ólafur Sölvi Pálsson. 
Framleiðandi: Epos kvikmyndagerð fyrir Krabbameinsfélag Reykjavíkur og Samtök lungnasjúklinga.