Berklavörn

vifilstadir_gomulAllt frá stofnun SÍBS hafa SÍBS deildir verið virkar í starfi samtakanna. Fyrst inni á berklahælunum og síðan í sjálfstæðum félögum sem störfuðu um land allt. Þeim hefur síðan fækkað mjög og nú hafa Reykjavíkurdeild og deildir á Suður- og Vesturlandi, aðrar en Reykjalundardeildin, sameinast undir nafninu Berklavörn.

Aðrar SÍBS deildir eru Reykjalundardeild, Akureyrardeild og Austurlands-deild.

Samstarf er með þessum deildum, enda teljast þær sameiginlega vera ein af fimm meginstoðum SÍBS.

Sögulegt yfirlit

SÍBS var stofnað á Vífilsstöðum 23.-24. október 1938. Stofndagur er talinn 24. október, því þann dag voru lög sambandsins samþykkt og stjórn kjörin í fyrsta sinn. Samtökin hlutu nafnið Samband íslenskra berklasjúklinga, skammstafað SÍBS. Fljótlega voru stofnaðar félagsdeildir.

Félög sjúklinga á berklahælunum hétu Sjálfsvörn (Sjálfsvörn á Vífilsstöðum, í Kristnesi o.s.frv.) en félög fyrrverandi sjúklinga hétu hins vegar Berklavörn (Berklavörn í Reykjavík, í Vestmannaeyjum, o.s.frv.).

Fyrstu félagsdeildirnar voru Berklavörn í Vestmannaeyjum og Sjálfsvörn á Kristneshæli en inntökubeiði þeirra var samþykkt á sambandsstjórnarfundi 9. janúar 1939. 27. mars sama ár voru samþykktar inntökubeiðnir frá Berklavörn í Reykjavík og Sjálfsvörn á Vífilsstöðum. Á næstu árum fjölgaði félögunum um land allt.

 

Árið 1958 voru félagsdeildir SÍBS sem hér segir:

 

Berklavörn Akranesi, stofnað 1939

Berklavörn Akureyri, stofnað1941

Berklavörn Hafnarfirði, stofnað 1953

Berklavörn Miðneshreppi, stofnað 1952

Berklavörn Reykjavík, stofnað 1939

Berklavörn Siglufirði, stofnað 1944

Berklavörn Vestmannaeyjum, stofnað 1938

Sjálfsvörn Kristnesi, stofnað 1938

Sjálfsvörn Reykjalundi, stofnað 1945

Sjálfsvörn Vífilsstöðum, stofnað 1939

 

Félögin sameinuðust í starfi SÍBS og sambandsþingin, sem háð eru á tveggja ára fresti hafa verið sameiginlegur vettvangur þeirra.

Ný félög bætast í hópinn

Þegar berklarnir létu undan bættri lyfjagjöf og læknismeðferð hættu að bætast við nýir félagar, Ný félög bættust í hóp SÍBS hópinn, Astma- og ofnæmisfélagið 1974, Hjartaheill, 1992, Vífill 1994 og Samtök lungnasjúklinga 1998.

Nafnið Sjálfsvörn féll sjálfkrafa niður með lokun berklahælanna og Berklavörn var ekki notað um langt skeið, heldur nefnust deildirnar SÍBS deildir og síðan kenndar við stað eða landssvæði, Reykjavík, Akureyri, Austurlandsdeild o.s.frv. Á seinni árum hefur fækkað í deildunum og dregið úr starfi margra þeirra. Nú hafa Reykjavíkurdeild og deildir á Suður- og Vesturlandi, aðrar en Reykjalundardeild, sameinast undir nafninu Berklavörn. Aðrar SÍBS deildir sem eru starfandi eru Reykjalundardeild, Akureyrardeild og Austurlandsdeild.

Samstarf er með þessum deildum, enda teljast þær sameiginlega vera ein af fimm meginstoðum SÍBS.