Fræðslumyndbönd

Þrátt fyrir góðan árangur í forvörnum og meðferð eru hjarta- og æðasjúkdómar enn helsta dánarorsök Íslendinga. Þessir sjúkdómar geta verið af ýmsum toga en algengastur er kransæðasjúkdómur. Í nýrri íslenskri fræðslumynd útskýra læknar orsakir og einkenni sjúkdómsins, helstu meðferðarúrræði og sjúklingar segja frá reynslu sinni af því að fá kransæðastíflu.

Dagskrárgerð: Páll Kristinn Pálsson og Aðalgeir Vignir Gestsson. Framleiðandi: Epos kvikmyndagerð fyrir Hjartaheill.


Þessi fræðslumynd er gefin út af Hjartaheill, í samvinnu við AstraZeneca. Myndinni er ætlað að auka skilning fólks á eðli hjarta- og æðasjúkdóma. Hér er fjallað um nauðsyn þess að takast á við aðstæður á raunsæjan og hvetjandi hátt og ávinninginn sem fylgir því að taka upp hollari lífshætti.

Þótt góður árangur hafi náðst í baráttunni gegn reykingum búa þúsundir Íslendinga og fjölskyldur þeirra við skaðlegar afleiðingar þeirra. Í þessari nýju heimildarmynd kynnumst við tveimur karlmönnum og tveimur konum á besta aldri, sem öll ánetjuðust reykingum á unglingsárunum og glímt hafa við alvarlega sjúkdóma sem þær ollu og breyttu lífi þeirra á varanlegan hátt.

Dagskrárgerð: Páll Kristinn Pálsson og Aðalgeir Gestur Vignisson. Framleiðandi: Epos kvikmyndagerð fyrir Astma- og ofnæmisfélag Íslands, Hjartaheill, Hjartavernd, Krabbameinsfélag Reykjavíkur og Samtök lungnasjúklinga.

Á hverju ári fæðast um 70 börn með hjartagalla á Íslandi. Gallarnir uppgötvast ýmist fyrir eða eftir fæðingu, þeir eru afar mismunandi og misalvarlegir, tæplega helmingur barnanna þarf að gangast undir aðgerð af einhverju tagi sem flestar eru framkvæmdar erlendis.

Í myndinni segja barnahjartalæknar frá þeim miklu framförum sem orðið hafa í greiningu og meðferð hjartagalla og foreldrar segja frá reynslu sinni. Sögð er saga Hildar Pálsdóttur sem talið var að yrði aldrei eldri en tíu ára, en er nú á þrítugsaldri. Umsjón: Páll Kristinn Pálsson og Ólafur Sölvi Pálsson. Framleiðandi: Neistinn – styrktarfélag hjartveikra barna.

Í þessu fræðslumyndbandi er fjallað um orsakir gáttatifs, einkenni þess og meðferðarúrræði. Hér á landi hafa um 5000 manns greinst með gáttatif og læknar telja að tíðnin eigi eftir að margfaldast á næstu áratugum samfara hækkandi meðalaldri þjóðarinnar og betri meðferðarúrræðum gegn öðrum hjartasjúkdómum. Dagskrárgerð: Páll Kristinn Pálsson og Ólafur Sölvi Pálsson. 
Framleiðandi: Epos kvikmyndagerð fyrir Hjartaheill.

Í þessu myndbandi frá SÍBS og Astma- og ofnæmisfélaginu er fjallað um fæðuofnæmi barna. Talið er að um 70 þúsund Íslendingar séu með ofnæmissjúkdóma á borð við astma og fæðuofnæmi. Ofnæmissjúkdómar valda oft skertum lífsgæðum og geta jafnvel verið lífshættulegir. Fæðuofnæmi er sérstaklega algengt hjá börnum.

Algengustu fæðuofnæmishvatar hjá börnum eru mjólk, egg, soja, fiskur, jarðhnetur og hveiti. Einkenni fæðuofnæmis geta verið bjúgur, útbrot og öndunarerfiðleikar auk þess sem það getur aukið exemisútbrot hjá börnum með barnaexem.

Líffæragjafir hafa verið allnokkuð í umræðunni undanfarin misseri. Í þessari fræðslumynd er fjallað um fyrirkomulag líffæragjafa hér á landi. Læknar og aðrir fagaðilar útskýra hvernig þær ganga fyrir sig og aðstandendur líffæragjafa og líffæraþega greina frá reynslu sinni.

 Um 10-20% Íslendinga eiga við langvin bakvandamál að stríða og þeir eru algengasta ástæðan fyrir því að fólk getur ekki stundað vinnu á venjulegan hátt. Þeir eru því dýrir fyrir þjóðarbúið. Orsakir geta verið margvíslegar en í þessu myndbandi er rætt við nokkra einstaklinga sem þjást af langvinnum bakverkjum og eru í meðferð á Reykjalundi.  

Rætt er við Magnús Ólafsson yfirlækni á Reykjalundi um bakverki sem oft eru ósértækir og erfitt að meðhöndla en í um helmingi tilfella er hægt að greina vandann og vinna með hann t.d. ef um brjósklos eða gigt er að ræða. Hreyfing og virkni geta verið besta meðalið er kemur að krónískum verkjum.